Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

Beden Eğitimi ve Spor alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.

Bir mesleğin, kendi alanında değişim yapması, yönetim görevini yerine getirebilmesi ve bu yolla toplumsal gelişime katkıda bulunması lisansüstü eğitim programlarının varlığı ile mümkündür. Ülkelerin temel gelişmişlik kriterlerinden kabul edilen lisansüstü eğitimli kişi sayısının artması ve toplam nüfusa oranının yükselmesi ülkemiz için de geçerli bir ölçüttür. Anabilim dalımızda yüksek lisans eğitiminin açılması ile özellikle Hareket ve Antrenman Bilimi alanında çalışan güncel bilgi ve becerilerle donanmayı arzu eden kişi sayısını artırarak hem ilimizin hem bölgemizin, hem de ülkemizin lisansüstü eğitimli kişi oranına, bilime ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır.

Günümüzde üniversitelerin bilimsel çalışma kriterleri arasında bulunan uluslararası ve ulusal yayın yapma sıralamasında üniversitemizin kısıtlı imkanlara rağmen üst sıralardaki yeri, yapılacak bilimsel yayınlarla daha üst sıralara taşınması sağlanacaktır.   

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kaleardı Mah. M.Füsunoğlu Cad. Ali Şevki EREK Şehir Yerleşkesi Tıp Fakülesi Morfoloji Binası No: 42 Kat 1 60100 Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.