Müdürün Mesajı

  • MÜDÜRÜN MESAJI
                     Araştıran, sorgulayan, yenilikçi, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere sahip çıkan nitelikli bilim insanları yetiştirmek enstitümüzün temel hedeflerindendir. Tüm dünyada lisansüstü eğitimler giderek önem kazanmaktadır. Ülkemizin toplumsal gereksinimlerini gözeten, mesleki alanda modern bilimsel yöntemlerle mesleki becerilerini geliştiren, etkin ve sürdürebilir biçimde uygulayan, kaliteli bilimsel araştırma protokollerini, günlük pratiğe aktarabilme yetisi ve becerisine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi lisansüstü eğitimin önem taşıyan konularındandır. 
                     Ulusal ve uluslararası platformlarda sağlık alanında önemli bilimsel başarılar ve kazanımlar elde etmek inancıyla Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve enstitü personelimize başarılı bir Eğitim-Öğretim dönemi geçirmelerini temenni ederim.  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kaleardı Mah. M.Füsunoğlu Cad. Ali Şevki EREK Şehir Yerleşkesi Tıp Fakülesi Morfoloji Binası No: 42 Kat 1 60100 Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.