Enstitü Kurulu

Görev Adı Soyadı
Müdür Doç. Fikret GEVREK
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Işıl SARIKAYA
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÖNDER
Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı A.D. Bşk. Doç. Dr. Nurşah BAŞOL
Anatomi Anabilim Dalı
Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı A.D. Bşk. Doç. Dr. Abdullah CANİKLİ
Biyoistatistik Anabilim Dalı A.D. Bşk. Dr. Öğr. Üyesi Osman DEMİR
Ebelik Anabilim Dalı A.D. Bşk. Prof. Dr. Özgür ALPARSLAN
Fizyoloji Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı A.D. Bşk. Prof. Dr. Mücahit EĞRİ
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı A.D. Bşk. Doç. Fikret GEVREK
Kanser Epidemiyolojisi Anabilim Dalı A.D. Bşk. Prof. Dr. Mücahit EĞRİ
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı A.D. Bşk. Prof. Dr. Gülgün YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı A.D. Bşk. Doç. Dr. Köksal DEVECİ
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı A.D. Bşk. Prof. Dr. Hacı Ömer ATEŞ
Üye Prof. Dr. Fikret ERDEMİR
Üye Prof. Dr. Hacı Ömer ATEŞ
Üye Prof. Dr. İsmail OKAN
Üye Prof. Dr. Meryem ÇETİN
Üye Prof. Dr. Mücahit EĞRİ
Üye Prof. Dr. Özgür ALPARSLAN
Üye Prof. Dr. Yakup BUDAK
Üye Doç. Fikret GEVREK
Üye Doç. Dr. Dürdane AKSOY
Üye Doç. Dr. Işıl SARIKAYA
Üye Doç. Dr. Köksal DEVECİ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Osman DEMİR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÖNDER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kaleardı Mah. M.Füsunoğlu Cad. Ali Şevki EREK Şehir Yerleşkesi Tıp Fakülesi Morfoloji Binası No: 42 Kat 1 60100 Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.